Simona Orsatti

photography

Seven trees

 

Asimmetrie